Reaktywne Zapalenie Stawów

Reaktywne zapalenie stawów to zapalenie kilku stawów, najczęściej kończyn dolnych skojarzone z występowaniem zmian o charakterze zapalenia ścięgien i /lub z zapalnym bólem kręgosłupa. Objawy te są poprzedzone infekcją układu pokarmowego , moczowo-płciowego lub oddechowego. Do najczęstszych bakterii powodujących reaktywne zapalenia stawów należą Yersinia enterocolitica, Salmonella typhimurium, Campylobacter jejuni, i Shigella spp., Clostridium difficile (bakterie powodujące infekcje jelitowe), Chlamydia trachomatis i Mycoplasma urealitycim (bakterie wywołujące zakażenia układu moczowego) i Chlamydia pneumonie powodującą zakażenia układu oddechowego.

Objawy Reaktywnego Zapalenia Stawów

  • niesymetryczne zapalenie stawów, najczęściej kończyn dolnych,
  • zapalny ból kręgosłupa tzn przewlekły ból najczęściej w spoczynku i w godzinach nocno-porannych, który ustępuje po ćwiczenich z towarzyszącą sztywnością poranną.
  • zapaleniem przyczepów ścięgnistych,
  • palce kiełbaskowate,
  • objawy pozastawowe dotyczące narządu wzroku, skóry i błon śluzowych, układu pokarmowego , układu moczowo-płciowego.

Diagonoza oraz leczenie Reaktywnego Zapalenia Stawów

W ramach diagnostyki wykonywane są specjalistyczne badania serologiczne, celem identyfikacji drobnoustroju odpowiedzialnego za wystąpienie choroby oraz badania obrazowe (USG, MRI).

W leczeniu stosuje się NLPZ, glikokortykosterydy podawane dostawowo, w wybranych przypadkach leki modyfikujące przebieg choroby, metotreksat, sulfasalazyne oraz antybiotykoterapię celem eradykacji bakterii wywołującej reaktywne zapalenie stawów.