Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba przewlekła. Rozwija się ona częściej u kobiet w wieku 35-50 lat, a jej występowaniu sprzyja palenie papierosów oraz stres.

Objawy Reumatoidalnego Zapalenia Stawów

  • Bóle i obrzęki stawów rąk, stóp, ale także kolanowych, barkowych, kręgosłupa szyjnego, który także może być objęty procesem chorobowym.
  • Sztywność poranna jest typowym objawem choroby.

Diagonoza oraz leczenie

Poza stawami, procesem chorobowym objęte bywają narządy wewnętrzne.

Bardzo istotne w zastosowaniu odpowiedniego leczenia jest wczesne ustalenie prawidłowej diagnozy! Początkowy okres zapalenia stawów wymaga różnicowania z innymi chorobami i niekiedy bardzo szerokiej diagnostyki.

Pomocne w ustaleniu rozpoznania są badania laboratoryjne, w tym czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała antycytrulinowe (anty CCP), jak również badania obrazowe, a we wczesnym okresie szczególną rolę pełni badanie usg lub rezonans magnetyczny.

Obecnie dysponujemy skutecznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (syntetycznymi oraz biologicznymi). Podkreśla się znaczenie wczesnego ich zastosowania celem uzyskania szybkiej remisji choroby. Oznacza to, że naszym - lekarzy reumatologów celem jest uzyskanie ustąpienia lub zredukowania objawów tej choroby, jak również zapobieganie powstaniu nadżerek w kościach tworzących stawy. Są one znakiem szczególnym RZS i sygnałem rozpoczynającego się niszczenia stawów. Dlatego tak ważne jest prawidłowe monitorowanie chorego, ocena aktywności jego choroby z użyciem rożnych uznanych skal, najczęściej wskaźnika DAS28, którym reumatolodzy posługują się w codziennej praktyce. Na podstawie jego wielkości modyfikowane jest leczenie klasycznymi syntetycznymi lub biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby.

Wobec faktu, że jest to choroba przewlekła istotne jest uwzględnienie aspektów życia zawodowego i rodzinnego chorych, aby mimo choroby mogli być aktywni.

Sprawdź DAS/DAS28/SDAI