Zespół Sjogrena

Zespół Sjogrena (suchości) jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której proces zapalny w obrębie gruczołów wydzielania zewnętrznego powoduje uszkodzenie ich struktury i upośledzenie funkcji. Może dochodzić również do zmian zapalnych w wielu innych układach i narządach.

Wyróżnia się pierwotny zespół Sjogrena, którego przyczyna pozostaje nieznana oraz wtórny w przebiegu innych chorób o podłożu autoimmunologicznym: reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, wirusowego zapalenia wątroby czy w marskości wątroby. Ponad 90% chorych to kobiety, szczyt zachorowań przypada na ok 50. rż.

Objawy Zespołu Sjogrena

  • Uczucie „piasku pod powiekami i/lub brak śliny w ustach”.
  • Do objawów pozagruczołowych należą m.in. ból i zapalenie stawów, objaw Raynauda, powiększenie węzłów chłonnych, zmiany w płucach i nerkach, zapalenie trzustki i naczyń pod postacią plamicy.

Badania, które wykonuje się aby postawić rozpoznanie:

  • badania laboratoryjne i specjalistyczne badania immunologiczne na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA),
  • konsultacja okulistyczna z oceną wydzielania łez (test Schirmera) i/lub oceną uszkodzenia rogówki (test z różem bengalskim lub zielenią lisaminową),
  • biopsję gruczołów ślinowych,
  • USG ślinianek.

Leczenie chorych z zespołem Sjógrena wymaga współpracy wielu specjalistów, często jest wieloletnie. Stosowane leki to sterydy, leki immunosupresyjne, leki objawowe m.in. „sztuczne łzy”.