Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa ZZSK

Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa (ZZSK) to przewlekła choroba, obejmująca stawy krzyżowo- biodrowe, drobne stawy kręgosłupa, pierścienie włókniste i więzadła kręgosłupa. Zaczyna się zwykle pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Dotyczy głównie mężczyzn, którzy chorują 9 razy częściej niż kobiety. Początek choroby jest często trudny do uchwycenia, a objawy narastają stopniowo, zdarza się, że początkowo rozpoznawana jest jako nawracająca rwa kulszowa.

Objawy ZZSK

  • ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej promieniujący do pośladków, pachwin, stawów kolanowych z nasileniem w godzinach nocnych, z towarzyszącą sztywnością poranną,
  • zapalenia stawów obwodowych: skokowych, kolanowych, a także przyczepów ścięgien Achillesa,
  • stany podgorączkowe, utrata masy ciała, uczucie zmęczenia,
  • zmiany w innych narządach i układach: zapalenie tęczówki (25% na ZZSK), zapalenie aorty wstępującej, osierdzia, niedomykalności zastawek aorty, zaburzenia rytmu serca.

Rozpoznanie ZZSK ustala się na podstawie:

    • Obecności „zapalnego bólu kręgosłupa” tzn bólu występującego w godzinach nocny i porannych, z towarzyszącą sztywnością poranną, który zmniejsza się po ćwiczeniach i rozruchu. Ból ma charkter przewlekły, utrzymuje się powyżej 3 miesięcy.

ograniczenia ruchomości kręgosłupa i klatki piersiowej stwierdzane w badaniu lekarskim,

charakterystycznych zmian w badaniach obrazowych (RTG, we wczesnych postaciach w MR), szczególnie cech zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, kwadratowienia trzonów kręgów, a w późniejszych okresach syndesmofitów, czyli mostków kostnych łączących sąsiednie kręgi.

W rozpoznaniu pomocna jest obecność antygenu HLA B27, który stwierdza się we krwi u 99% chorych na zzsk.

Leczenie ZZSK obejmuje: fizykoterapię, niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – leki pierwszego wyboru), przy zajęciu stawów obwodowych lub przy znacznej aktywności choroby stosuje się sulfasalazynę lub metotreksat. Przy dużej aktywności choroby i nieskuteczności w/w leczenia stosowane są także biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby .