Choroby reumatyczne – wczesna diagnoza jest ważna

Wczesna diagnoza chorób reumatycznych zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Postawienie prawidłowej diagnozy opiera się na badaniu podmiotowym czyli wywiadzie, badaniu przedmiotowym i badaniach dodatkowych. Prawidłowo zebrany wywiad od pacjenta dotyczący aktualnych objawów, dolegliwości, które występowały w przeszłości oraz obciążeń rodzinnych stanowi podstawę procesu diagnostycznego. Badanie przedmiotowe stanowi uzupełnienie wywiadu.

Kolejnym elementem są badania dodatkowe. Należą do nich zarówno badania laboratoryjne jak i obrazowe. Badania laboratoryjne zawsze wykonujemy w oparciu o dane z wywiadu i zmiany stwierdzone w badaniu przedmiotowym. Nie wykonujemy badań dodatkowych „na wszelki wypadek”. W diagnostyce obrazowej opieramy się na badaniach radiologicznych i badaniu USG. USG jest bardzo pomocne w rozpoznawaniu wczesnych zapaleń stawów. W niektórych sytuacjach w postawieniu prawidłowej diagnozy pomagają konsultacje innych specjalistów np. neurologów, dermatologów, nefrologów.

Prawidłowe rozpoznanie choroby reumatycznej w jej wczesnym okresie i włączenie zalecanej terapii to szansa na uzyskanie remisji, uniknięcie zaawansowanych zmian w układzie kostno-stawowym i szansa na normalne funkcjonowanie w życiu rodzinnym i zawodowym.