Dożylne podawanie leków przeciw osteoporozie

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w Mazowieckim Centrum Reumatologii i Osteoporozy, podajemy dożylnie leki przeciw osteoporozie.

Pacjent zgłaszający się na podanie takiego leku powinien mieć skierowanie od lekarza kierującego oraz wyniki badań laboratoryjnych jak wapń i kreatyninę.

Można zgłosić się z własnym lekiem – wówczas cena podania leku wynosi 50 PLN. Może też otrzymać lek w centrum i wówczas cena podania wynosi 150 PLN