Kiedy szczepić przeciwko grypie chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

Przewlekłe stosowanie leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs )obok dysfunkcji układu immunologicznego spowodowanej samą chorobą , może przyczyniać się do zwiększonej podatności tych osób na infekcje. Dlatego rekomendowane są szczepienia chorych na rzs celem prewencji zachorowania między innymi na grypę sezonową. Szczepionka powinna być podawana w okresie remisji lub niskiej aktywności choroby , u osób otrzymujących stabilne dawki LMPCh, bez cech aktywnej infekcji i wywiadu alergii, czy powikłań neurologicznych po uprzednich szczepieniach.

Terapia metotreksatem, najczęściej stosowanym LMPCh, powoduje jednak słabszą odpowiedź na podawaną szczepionkę, dlatego najlepiej jest stosować konieczne szczepienia przed rozpoczęciem leczenia, co nie zawsze jest możliwe. Jak postępować z metotreksatem zastanawiali się badacze z Seulu i USA obserwując 4 grupy chorych: 1) u której nie przerywano leczenia 2) odstawiono metotreksat na 4 tyg przed szczepieniem 3) odstawiono metotreksat na 2 tyg przed i 2 tyg po szczepieniu i 4) odstawiono metotreksat na 4 tyg po szczepieniu.

Obserwacja ta pokazała, że czasowe odstawienie metotreksatu zwiększa odpowiedź na szczepionkę przeciwko sezonowej grypie i była ona największa u osób, u których przerwano metotreksat na 2 tyg przed i 2 tygodnie po szczepieniu. Jest to tylko obserwacja, nie rekomendacja , wymaga potwierdzenia, prowadzona była tylko w 1 ośrodku. Fakt , że odstawienie metotreksatu poprawia odpowiedź immunologiczną potwierdza się także podczas ostrych infekcji, kiedy rekomendowana jest przerwa w stosowaniu tego leku.

Doniesienie z Annals of the Rheumatic Disease, wrzesień 2017 (76;9)